Skip to main content

Geothermische boringen zijn een belangrijk element van systemen met geothermische warmtepompen. Deze warmtepompen zijn een innovatief en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele verwarmingssystemen.

Geothermische energie, de meest duurzame bron van energie voor verwarming én koeling

Dankzij een aardwarmtepomp slagen we erin om gratis energie uit de grond te onttrekken voor de verwarming van uw woning en sanitair warm water. Naast verwarmen kan geothermie ook instaan voor de koeling van uw woning. Ideaal voor nieuwbouw én renovatie.

Hoe werkt het?

Een geothermische warmtepomp produceert geen warmte, ze transporteert enkel bestaande warmte. We ontnemen via boringen warmte en/of koude in de ondergrondse lagen die aanwezig zijn door de natuurlijke aardwarmte. Deze aardwarmte wordt verpompt naar een hogere bruikbare temperatuur. Dat verpompen vraagt 20% elektrische energie, want 80% van de warmte komt uit de aarde. Deze cijfers hangen af van hoe correct de bron gedimensioneerd werd. Dit systeem verbruikt geen fossiele brandstoffen en zo kan je uw huis op een milieubewuste en goedkope manier verwarmen in de winter én afkoelen in de zomer.

HOE ZIT HET SYSTEEM IN ELKAAR?

Na de geothermische boring monteren we verticale sondes in het boorgat. Deze worden aangesloten op de warmtepomp en verbonden met horizontale ondergrondse leidingen die perfect verdeeld en gespreid worden via precieze berekeningen.

Om de thermische belasting gelijkmatig te houden, maken we gebruik van de Tichelman methode of een centrale collectorput met inregelventielen. Daarna vullen we de collector met koelvloeistof.

WAT IS EEN WARMTEPOMP?

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem en geeft deze daarna af in je woning. Het systeem bestaat uit een kringloop van verschillende elementen: warmtewisselaars, een compressor en een expansieventiel. Deze werken samen om de natuurkundige processen van verdampen en condenseren te bekomen.

Tussen de bronzijde en afgiftezijde stroomt een koudemiddel dat met behulp van de compressor wordt rondgepompt. Het koudemiddel haalt warmte uit de bron doordat het verdampt onder lage druk en wordt gasvormig. In een gesloten systeem wordt vervolgens het aanwezige gas rondgepompt en weer in druk verhoogd. Het resultaat is dat het warme gas condenseert bij de hoge temperatuur en verhoogde druk, waardoor warmte vrij komt.

Deze warmte wordt aan de lucht of aan een watercircuit afgegeven en vervolgens in de ruimte afgegeven. Daarna wordt de druk in de condensor weer verlaagd en het koudemiddel als vloeistof getransporteerd om opnieuw energie te gaan opnemen. Als dit is gebeurd, wordt de druk in de condensor weer verlaagd, wordt het koudemiddel als vloeistof getransporteerd naar het buitendeel en kan er weer nieuwe energie uit de buitenlucht worden opgenomen. Zo herhaalt de cyclus zich.

Het systeem maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen en is daardoor bijna onderhoudsvrij, zeer milieuvriendelijk, zuinig en veilig. De compressor is het enige element dat elektriciteit verbruikt maar met een fantastisch rendement; slechts één deeltje op vijf delen warmte.

HOE KAN EEN WARMTEPOMP OOK KOELEN?

Bij warm weer zet je de warmtepomp uit werking waardoor er ook geen elektriciteit meer wordt verbruikt. De temperatuur van de bodem wordt dan via een aparte wisselaar onder de vloer door doorgestuurd. Vloerverwarming dient dus als vloerkoeling in de zomer. Deze manier van koelen is veel aangenamer dan de koude die een airco produceert.

WETGEVING & SUBSIDIËRING

Wat staat er in de wet over geothermische boringen?

  • Tot en met een diepte van het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 aan dit besluit en buiten een beschermingszone type III: klasse 3
  • Dieper dan het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 aan dit besluit of gelegen binnen een beschermingszone type III en met een diepte van minder dan 500 m t.o.v. het maaiveld klasse 2
   • Klasse 3 staat voor de meldingsplicht via het omgevingsloket van de vlaamse overheid.
   • Klasse 2 staat voor een vergunningsplicht via het omgevingsloket van de vlaamse overheid. Reken op een termijn van ca. 3 maanden voor het ontvangen van de vergunning. Hierbij helpen we je graag met het verstrekken van de technische gegevens.

Is een vergunning vereist?

Dat hangt af van het dieptecriterium. Wij helpen je met plezier om dit na te kijken of check dit zelf op dov.vlaanderen.be.

Bestaan er subsidies voor geothermische boringen?

In sommige gevallen kan een subsidie worden aangevraagd voor een geothermische boring met warmtepomp. Meer informatie vind je op www.energiesparen.be.

VRAAG VANDAAG NOG  EEN GRATIS OFFERTE

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.